Co musi obejmować dokumentacja domu?

Co musi obejmować dokumentacja domu?

Zanim powstanie dom jednorodzinny należy stworzyć projekt budowlany. Projekt tego typu składa się z wielu branżowych opisów i rysunków, które w jasny sposób przedstawiają rozwiązania techniczne. Projekt musi zawierać konkretne elementy, aby mógł zostać wysłany do starostwa powiatowego. Jeśli planujesz budowę domu, koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Nowe prawo określające projekt budowlany

Projekt budowlany, który jest przedmiotem niniejszego artykułu to coś więcej niż projekty domów nowoczesnych. Dokumentacja musi określać konkretne parametry bryły, układ pomieszczeń, oznaczenia oraz zapisy pozwalające wykonać dom. Warto zaznaczyć, że przepisy zmieniły się w 2020 roku i pozytywnie wpłynęły one na ilość dokumentacji z powodu ograniczenia wymagań projektowych. Według nowych przepisów projekt budowlany musi składać się z trzech głównych elementów tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Oprócz tego nowelizacja zmniejszyła konieczną liczbę kopii. Obecnie są wymagane trzy egzemplarze dokumentacji. Ważną informacją jest również to, że projektu budowlanego nie trzeba w całości załączać do formularzy urzędniczych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązek przedstawienia całej dokumentacji dotyczy projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Z tego względu zakres tych dwóch wymienionych dokumentacji zostanie przedstawiony w dalszych sekcjach artykułu.

PZT, czyli projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu (PZT) to mapa, która prezentuje aktualną sytuację wraz z zarysem całego domu. W rezultacie znajdziemy elementy instalacyjne znajdujące się na terenie działki tj. szambo, śmietnik, dojazd, ogrodzenie, a także poszczególne instalacje. Projekt zagospodarowania terenu zawsze składa się z dwóch części: opisowej oraz rysunkowej. Opis techniczny opisuje projektowane rozwiązania, a także stan działki przed zagospodarowaniem. Rysunki natomiast mogą być tematyczne. Przykładowo PZT może także prezentować rzut dachu, gdzie będą widoczne agregaty chłodnicze. W zależności od warunków zabudowy może istnieć również konieczność przedstawienia ogrodzenia.

Projekt opisujący rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne

Projekt architektoniczno-budowlany, tak jak PZT składa się z części opisowej i rysunkowej z podziałem na poszczególne kondygnacje. Ta część dokumentacji przedstawia rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, czyli między innymi, jakie materiały i w jakiej ilości zostaną użyte do wykonania domu. Przykładowo autor dokumentacji wskazuje, że granit płomieniowany lub beton został zastosowany w przegrodach wewnętrznych czy zewnętrznych. Opisywane są również parametry izolacyjne przegród, a także jakość materiałów, ponieważ istnieje konieczność spełnienia wymagań warunków technicznych 2021.