Jak prawidłowo zaprawić zboża jare?

Jak prawidłowo zaprawić zboża jare?

Zaprawianie zboża to ważna czynność rolnicza pozwalająca zabezpieczyć je przed chorobami. Aby obniżać koszty zaprawiania, bardzo często rolnicy decydują się sami zająć się tym zadaniem. Jednak potencjalne prace trzeba dostosować do możliwości przerobowych gospodarstwa rolnego. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym tekście. Zapraszamy do lektury!

Tańsza alternatywa, która pozwala na ochronę zbóż

Istnieje wiele metod, pozwalających ochronić efektywnie zboża. Doskonałym przykładem jest zaprawianie zboża. Praca ta polega na zastosowaniu wysokojakościowej zaprawy chemicznej na zdrowej, oczyszczonej sile kiełkowania nasion. Aby móc cieszyć się pozytywnymi efektami warto skorzystać ze specjalistycznych materiałów siewnych. W takim przypadkach właściciele gospodarstw rolnych korzystają z najnowszych technik rolniczych. Według badań dedykowany materiał siewny potrafi stanowić nawet 20% ogólnej ilości wysianych nasion. W praktyce rolnicy do prawidłowego siewu stosują własnoręcznie przyrządzony materiał siewny. Jednak warto podkreślić, że takie rozwiązanie jest bezpłatne jedynie dla gospodarstw, które dysponują terenami zbożowymi o powierzchni do 25 hektarów. Własny zbiór do wysiewu wolno stosować w przypadku klasycznych odmian zboża.  Żywotność nasion determinują także warunki przechowywania. Jeśli warunki odbiegają od norm, wtedy nasiona będą objęte chorobami.

Dwa sposoby

Na rynku rolniczym zaprawy są dostępne w czterech odmianach użytkowych. Rolnicy mają do dyspozycji zaprawy oznaczone symbolami WP, DS, WG oraz FS. Każdy rodzaj wyróżnia się innymi cechami i występuje w innej formie do aplikowania. Na przykład WG to środek granulowany, który jest konieczny do przygotowania dedykowanej zawiesiny. Z kolei zaprawa oznaczona jako WP jest już w formie proszku i wystarczy również ją zmieszać z wodą w odpowiednich proporcjach. W kontekście samego zaprawiania zbór rolnicy najczęściej stosują dwie metody. Pierwsza metoda kształtowana jest poprzez formułę zaprawy i tym sposobem można wymienić zaprawę suchą, półmokrą i morką. Druga metoda natomiast odnosi się do częstotliwości stosowania zaprawy. Dlatego można wyróżnić zaprawę cykliczną i ciągłą.

Korzystanie z zaprawiarek

Aby dobrze zaprawić zboże najlepiej tzw. zaprawiarki. Można zakupić taki sprzęt o napędzie ręcznym lub mechanicznym. Drugi typ oczywiście się znacznie droższy. Korzystając z takich urządzeń, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest sumienne przeczytanie instrukcji zakupionej maszyny.